2013-Gl%C3%B8d%20framsyning

2013 - 20-års-jubileumsmarkering og framsyninga GLØD.

Kanonsalutt og opning av 20-års-jubileet
Me starta markeringsdagen med kanonsalutt ute i sentrum i Norheimsund. Ordføraren i Kvam, Asbjørn Tolo, stilte med ordførarkjede og tok på seg oppgåva med å avfyra saluttkanone. Reidun Horvei var uttropar og Arild B. Nielsen bles i signalhornet.
Etterpå inviterte me saman med Thon hotell Sandven til open musikk-kafé i spisesalen på hotellet.
 
Jubileumsframsyninga GLØD i Kunsthuset Kabuso,  9. nov
På scenen bidrog 13  musikarar, forfattarar og skodespelarar.
Reidun Horvei og Geir Botnen var programansvarleg.
Arild Helleland hadde ansvar for regien.
 
Desse deltok på scena:
Arild B. Nielsen, Arnhild Litlerè, Benedicte Maurseth, Åsne Valland Nordli,
Geir Botnen, Reidun Horvei, Knut Hamre, Merethe Gauden, Knut Markhus,
Odveig Klyve, Torunn Ystaas, Arild Helleland, Randi Storaas.
 
Konsertar og opplesing ute i heimar og på arbeidsplassar til publikum, okt.- nov.
16 konsertar og opplesingar vart gjennomført 
3 konsertar vart gjennomført etter nyttår i 2014.
 
Musikarane og forfattarane som publikum tinga var:
Reidun Horvei, Geir Botnen, Arild Helleland, Knut Hamre, Torunn Ystaas
og Merethe Gauden.