Arvesylv-pianoet

2022 - Fjord Pianorama i Eidfjord

Fjord Pianorama er Harding Puls sit storprosjekt som strekte seg over halvanna år i 2021 og 2022. Startskotet gjekk 1. mars 2021 då vi plasserte ut eit gamalt piano attmed riksveg 7 i Eidfjord sentrum. I eit heilt år stod pianoet der og vart utsett for ver, vind og hærverk. Undervegs jobba vi med dokumentasjon i form av foto og video, og det var gjort opptak av pianoet som skulle bli ein del av tingingsverkt Arvesylv. Sjølve pianoet vart fjerna i mars 2022, og restane etter det vart brukte til å laga nye kunstinstallasjonar.

Våren 2022 samla Harding Puls inn åtte gamle piano som vart gjeve vekk på finn.no og frakta dei til Eidfjord. Kunstnarar fekk i oppdrag å smykka ut dei tidlegare praktmøblene, nokre saman med born på kulturskulen.

24-25. juni gjekk minifestivalen Fjord Pianorama føre seg over to dagar i Eidfjord. Her vart dei utsmykka pianoa stilt ut i Galleri Bergslien, og det vart arrangert ei rekkje konsertar på same stad. Tingingsverket var framført her fredag kveld, og heile laudag var det konsertar og arrangement i og kring galleriet, mellom anna eventyrstund og teikneverkstad for born. To av pianoa stod utandørs i drivhus og var til fri bruk for publikum. Eit drivhus stod utanfor galleri Bergslien og eit stod utanfor Eidfjord Fjell og Fjord Hotel.

Det var fullt i galleriet på dei fleste konertane, nokre gonger vart folk ståande ute i gangen. Mange besøkande hadde gled av både utstillingar, arrangement og konsertar.

Både utstillinga i Galleri Bergslien og dei utandørs pianoa stod til 21. august 2022.


Kunstnarar som deltok:

Aud Bækkelund -utsmykka piano

Linda Lid -utsmykka piano

Johild Mæland -utsmykka piano

Anne Hesvik -utsmykka piano

Guro Øverbye -utsmykka piano

Judith Elisabeth De Haan -utsmykka piano

Åse Berit Skeie Ulltang -utsmykka piano

Else Karin Tysse Bysheim -utsmykka piano

Wenche Kvalstad Eckhoff - installasjon ute

Ingerid Jordal - video

Inger Kristine Riber & Ragnhild T Haugland - tingingsverk

Johild Mæland - samarbeid med born

Kwestan Jamal Bawan - samarbeid med born

Reidun Horve i- song

Dag Arnesen - piano

Knut Hamre - hardingfele

Arnhild Litlere - opplesing

Arild B. Nielsen - horn

Rannveig Djønne - toradar

Annlaug Børsheim- song og hardingfele

Merethe Gauden - eventyrforteljing

Annabl Guaita - lyttelos-foredrag


Fjord Pianorama vart støtta av:

Eidfjord kommune, Norsk Kulturråd, Vestland fylke, Hardanger Kulturfond, Sparebanken Vest

Fjord Pianorama er inspirert av kunstnaren Luke Jerram sitt konsept Play Me, I´m Yours Street Piano artwork: www.streetpianos.com