Oppdrag og sal

Opplesing

Forfattarar som les eigne tekstar. Eller skodespelarar og andre les andre sine tekstar. Fleire kan også tilby opplesing saman med musikk og musikarar.
Gauden, Merethe
Merethe Gauden
Horvei, Reidun
Reidun Horvei
Litlerè, Arnhild
Arnhild Litlerè
Seljestad, Lars Ove
Lars Ove Seljestad
Ystaas, Torunn
Torunn Ystaas

Drama og regi

Kunstnarar som set saman eigne framsyningar for born og vaksne. Eller dei tar på seg regien av både profesjonelle og amatørframsyningar.
Aksnes, Kirsti
Kirsti Aksnes
Gauden, Merethe
Merethe Gauden
Litlerè, Arnhild
Arnhild Litlerè

Film og animasjon

Her finn du dei som lagar kortfilm, animasjonar, kreativ kultur-formidling og dokumentarar gjennom film og biletspel.
Hooymans, Simone
Simone Hooymans
Nielsen, Vigdis
Vigdis Nielsen
Storaas, Randi
Randi Storaas

Foto

Fotooppdrag, prosjekt og fotokurs
Jordal, Ingerid
Ingerid Jordal

Konsertar

Musikarane kan tilby fleire typar konsertar. Det kan vera minikonsertar på ei privat eller offentleg tilstelling eller ein heil konsert på ei scene, enten åleine eller saman med andre.
Botnen, Geir
Geir Botnen
Horvei, Reidun
Reidun Horvei
Hveem, Silje
Silje Hveem
Lægreid, Ranveig Helen
Ranveig Helen Lægreid
Nielsen, Arild B.
Arild B. Nielsen
Riber, Inger-Kristine
Inger-Kristine Riber
Solsvik ,Torgeir Kinne
Torgeir Kinne Solsvik
Teigland, Åse
Åse Teigland
Aasprang, Arvid
Arvid Aasprang

Komponering/ arrangering

Riber, Inger-Kristine
Inger-Kristine Riber

Musikkformidling

Treng du eit føredrag om eit tema innan musikk? Nokon til å undervise eller halde kurs?
Horvei, Reidun
Reidun Horvei
Nielsen, Arild B.
Arild B. Nielsen
Riber, Inger-Kristine
Inger-Kristine Riber
Teigland, Åse
Åse Teigland

Kunstformidling/ kurs

Treng du eit føredrag om kunst? Nokon til å undervise på eit kurs, eller snakke om si eiga kunstnarlege verksemd?
Hesvik, Anne
Anne Hesvik
Lid, Linda
Linda Lid
Litlerè, Arnhild
Arnhild Litlerè
Mæland, Johild
Johild Mæland
Nielsen, Vigdis
Vigdis Nielsen
Skintveit, Kristi
Kristi Skintveit
Strømme, Hildegunn
Hildegunn Strømme

Design/ formgjeving

Nokre av  kunstnarane har kompetanse innan grafisk formgjeving, utstillingsdesign og formgjeving av objekt til bruksføremål. Dei kan tilby eit kunstnarisk blikk på ulike utformingar. 
Aksnes, Solfrid
Solfrid Aksnes
Hooymans, Simone
Simone Hooymans
Mæland, Johild
Johild Mæland
Skintveit, Kristi
Kristi Skintveit
Strømme, Hildegunn
Hildegunn Strømme
Øverbye, Guro
Guro Øverbye

Utsmykking

Dei visuelle kunstnarane tar på seg både offentlege og private utsmykkingsoppdrag.
Bækkelund, Aud
Aud Bækkelund
Etten, Ingunn van
Ingunn van Etten
Geelen, Els
Els Geelen
Hesvik, Anne
Anne Hesvik
Hooymans, Simone
Simone Hooymans
Larsen, Nina Bang
Nina Bang Larsen
Leest, Felieke van der
Felieke van der Leest
Linda Lid
Mæland, Johild
Johild Mæland
Strømme,Hildegunn
Hildegunn Strømme

Konsulenttenester

Fleire kunstnarar kan tilby fagleg konsulentteneste ved utsmykking av private og offentlege bygg og stader. Kunstnarane kan og bidra i offentlege og private råd som treng ein kreativ  tilnærming i ulike saker.
Etten, Ingunn van
Ingunn van Etten
Larsen, Nina Bang
Nina Bang Larsen
Nielsen, Vigdis
Arild B. Nielsen

Utstillingar

Harding Puls kan setje saman utstillingar av eit x antal kunstnarar. Eller du kan ta direkte kontakt med dei kunstnarane du sjølv ynskjer å invitere.
Breistig, Reidun
Reidun Breistig
Bækkelund, Aud
Aud Bækkelund
Etten, Ingunn van
Ingunn van Etten
Geelen, Els
Els Geelen
Heradstveit, Synneva
Synneva Heradstveit
Hesvik, Anne
Anne Hesvik
Hooymans, Simone
Simone Hooymans
Haan Judith E. de
Judith Elisabeth de Haan
Larsen, Nina Bang
Nina Bang Larsen
Leest, Felieke van der
Felieke van der Leest
Lid, Linda
Linda Lid
Mæland, Johild
Johild Mæland
Nilsen, Eli Raa
Eli Raa Nilsen
Skintveit, Kristi
Kristi Skintveit
Solvi, Silje
Silje Solvi
Strømme, Hildegunn
Hildegunn Strømme
Ulltang, Åse Berit Skeie
Åse Berit Skeie Ulltang
Øverbye, Guro
Guro Øverbye
Aanderaa, Tone
Tone Aanderaa

Sal av kunstverk

Kunstnarane har eit breitt spekter av kunstverk for sal. Det kan vera til deg sjølv, til ei gåve eller til ei utsmykking.  
Aksnes, Solfrid
Solfrid Aksnes
Bawan, Kwestan Jamal
Kwestan Jamal Bawan
Brestig, Reidun
Reidun Breistig
Bækkelund, Aud
Aud Bækkelund
Etten, Ingunn van
Ingunn van Etten
Geelen, Els
Els Geelen
Heradstveit, Synneva
Synneva Heradstveit
Hooymans, Simone
Simone Hooymans
Haan, Judith Elisabeth de
Judith Elisabeth de Haan
Leest, Felieke van der
Felieke van der Leest
Linda Lid
Mæland, Johild
Johild Mæland
Nilsen, Eli Raa
Eli Raa Nilsen
Ulltang, Åse Berit Skeie
Åse Berit Skeie Ulltang
Aanderaa, Tone
Tone Aanderaa

Sal av CD-ar

Musikarane har CD-ar til sals. Klikk på namnet for bestilling.
Horvei, Reidun
Reidun Horvei
Solsvik, Torgeir Kinne
Torgeir Kinne Solsvik
Teigland. Åse
Åse Teigland

Sal av bøker

Forfattarane og andre kunstnarar har bøker til sals. Klikk på namnet og skriv ei bestilling.
Horvei, Reidun
Reidun Horvei
Leest, Felieke van der
Felieke van der Leest
Seljestad, Lars Ove
Lars Ove Seljestad
Skintveit, Kristi
Kristi Skintveit
Ystaas, Torunn
Torunn Ystaas
Aanderaa, Tone
Tone Aanderaa