Oppdrag og sal

Opplesing

Forfattarar som les eigne tekstar. Eller skodespelarar og andre les andre sine tekstar. Fleire kan også tilby opplesing saman med musikk og musikarar.
Gauden, Merethe
Horvei, Reidun
Litlerè, Arnhild
Seljestad, Lars Ove
Ystaas, Torunn

Drama og regi

Kunstnarar som set saman eigne framsyningar for born og vaksne. Eller dei tar på seg regien av både profesjonelle og amatørframsyningar.
Aksnes, Kirsti
Gauden, Merethe
Litlerè, Arnhild

Film og animasjon

Her finn du dei som lagar kortfilm, animasjonar, kreativ kultur-formidling og dokumentarar gjennom film og biletspel.
Hooymans, Simone
Nielsen, Vigdis
Storaas, Randi

Foto

Fotooppdrag, prosjekt og fotokurs
Jordal, Ingerid

Konsertar

Musikarane kan tilby fleire typar konsertar. Det kan vera minikonsertar på ei privat eller offentleg tilstelling eller ein heil konsert på ei scene, enten åleine eller saman med andre.
Aasprang, Arvid
Botnen, Geir
Horvei, Reidun
Hveem, Silje
Lægreid, Ranveig Helen
Nielsen, Arild B.
Riber, Inger-Kristine
Solsvik ,Torgeir Kinne
Teigland, Åse

Komponering/ arrangering

Riber, Inger-Kristine

Musikkformidling

Treng du eit føredrag om eit tema innan musikk? Nokon til å undervise eller halde kurs?
Horvei, Reidun
Nielsen, Arild B.
Riber, Inger-Kristine
Teigland, Åse

Kunstformidling/ kurs

Treng du eit føredrag om kunst? Nokon til å undervise på eit kurs, eller snakke om si eiga kunstnarlege verksemd?
Hesvik, Anne
Lid, Linda
Litlerè, Arnhild
Mæland, Johild
Nielsen, Vigdis
Skintveit, Kristi
Strømme, Hildegunn

Design/ formgjeving

Nokre av  kunstnarane har kompetanse innan grafisk formgjeving, utstillingsdesign og formgjeving av objekt til bruksføremål. Dei kan tilby eit kunstnarisk blikk på ulike utformingar. 
Aksnes, Solfrid
Hooymans, Simone
Mæland, Johild
Skintveit, Kristi
Strømme, Hildegunn
Øverbye, Guro

Utsmykking

Dei visuelle kunstnarane tar på seg både offentlege og private utsmykkingsoppdrag.
Bækkelund, Aud
Etten, Ingunn van
Geelen, Els
Hesvik, Anne
Hooymans, Simone
Larsen, Nina Bang
Leest, Felieke van der
Linda Lid
Mæland, Johild
Strømme,Hildegunn

Konsulenttenester

Fleire kunstnarar kan tilby fagleg konsulentteneste ved utsmykking av private og offentlege bygg og stader. Kunstnarane kan og bidra i offentlege og private råd som treng ein kreativ  tilnærming i ulike saker.
Etten, Ingunn van
Larsen, Nina Bang
Nielsen, Vigdis

Utstillingar

Harding Puls kan setje saman utstillingar av eit x antal kunstnarar. Eller du kan ta direkte kontakt med dei kunstnarane du sjølv ynskjer å invitere.
Aanderaa, Tone
Breistig, Reidun
Bækkelund, Aud
Etten, Ingunn van
Geelen, Els
Haan Judith E. de
Heradstveit, Synneva
Hesvik, Anne
Hooymans, Simone
Larsen, Nina Bang
Leest, Felieke van der
Lid, Linda
Mæland, Johild
Nilsen, Eli Raa
Skintveit, Kristi
Solvi, Silje
Strømme, Hildegunn
Ulltang, Åse Berit Skeie
Øverbye, Guro

Sal av kunstverk

Kunstnarane har eit breitt spekter av kunstverk for sal. Det kan vera til deg sjølv, til ei gåve eller til ei utsmykking.  
Aanderaa, Tone
Aksnes, Solfrid
Bawan, Kwestan Jamal
Brestig, Reidun
Bækkelund, Aud
Etten, Ingunn van
Geelen, Els
Haan, Judith Elisabeth de
Heradstveit, Synneva
Hooymans, Simone
Leest, Felieke van der
Linda Lid
Mæland, Johild
Nilsen, Eli Raa
Ulltang, Åse Berit Skeie

Sal av CD-ar

Musikarane har CD-ar til sals. Klikk på namnet for bestilling.
Horvei, Reidun
Solsvik, Torgeir Kinne
Teigland. Åse

Sal av bøker

Forfattarane og andre kunstnarar har bøker til sals. Klikk på namnet og skriv ei bestilling.
Aanderaa, Tone
Horvei, Reidun
Leest, Felieke van der
Seljestad, Lars Ove
Skintveit, Kristi
Ystaas, Torunn