5b_ORANKI-ART-FeliekevanderLeest_TheFutureMr_-Ms_Heart-HeadedStick

2016 og 2017 - KUNSTNARUTVEKSLING med Oranki Art i Finland

Finland juni 2016 og 2017.


Prosjektet Mellom Himmel og Fjord. SJÅ!  resulterte i ein utvekslingsavtale med Oranki Art som har sin arena i Pello i Nord Finland. Kurator Kjell-Erik Ruud vitja Land Art-prosjektet, Oranki Art, i Nord Finland i 2015 og fekk etablert kontakten med dei på vegne av Harding Puls. Det er eit tilsvarande prosjekt der kunstnarane skapar kunstverk ute i naturen. Oranki Art disponerer eit stort skogsområde som ein finsk kunstnar eig.
 
Dei hardangerske- og dei nordfinske kunstnarane fekk kvar sin tur med utfordingar i eit anna landskap enn det dei til dagleg lever i.
 
Kunstnarane jobba og budde saman på staden Dei fleste finske kunstnarane som var med i vårt prosjekt i Hardanger var og med i Oranki Art og soleis vart utvekslinga ei styrking av nettverket me har opparbeidd oss.
 
Desse kunstnarane deltok frå Harding Puls i juni 2016
Aud Bækkelund  
Johild Mæland
Guro Øverbye
 
Desse kunstnarane deltok frå Harding Puls i juni 2017
Johild Mæland                                                                                                                                              
Felieke van der Leest