Cover%20front%20katalog%2014

2019 – Harding Puls kunstnarkatalog

Harding Puls gav ut den fjerde kunstnarkatalogen i 2019. Det er stor interesse frå kunstnarane å vera representert i katalogen.
Denne gongen er til saman 52 kunstnarar presentert frå ulike kunstfagfelt.

Visuelle kunstnarar: 23
Kunsthandverkarar 6 
Musikarar: 13
Forfattarar: 4
Skodespelarar/drama: 2
Foto: 2
Film: 2

Harding Puls gav også ut kunstnarkatalogar i 1997, 2003, 2010.