Arngunn Timenes Bell

MUSIKAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Hardingfele

Arngunn Timenes Bell byrja å spele hardingfele som sjuåring. Då i Gaular spelemannslag. Ho har fram gjennom åra hatt fleire av dei fremste spelemennene på Vestlandet som læremeistrar i kortare eller lengre periodar.
Etterkvart har ho vorte ein mykje brukt kurshaldar og har arbeidd mykje med opplæring av andre hardingfelespelarar. I tillegg til opplæringsarbeid er utøving som sjølvstendig utøvar eller i samspel med andre også ein viktig del av hennar virke. Arngunn er også ein habil folkedansar.


Arngunn har budd i Strandebarm i Kvam sidan 2012 og har heile tida arbeidd i Kvam kulturskule i tillegg til freelance oppdrag.

UTDANNING 
2016 /  2017 Master Class Hardanger. Læremeister Knut Hamre

2006 - 2008 Ole Bull Akademiet, 2-årig utøvarstudium.
Læremeistrar gjennom studiet:
Sigmund Eikås
Håkon Høgemo
Leif Rygg
Synnøve Bjørset

2001 - 2002  Voss Folkehøgskule, musikklina.
Læremeistar: Leif Rygg

1989 - 2001 Gaular Spelemannslag
Læremeistar:
Sigmund Eikås
Vidar Underseth


 

Galleri

Oppdrag

SPELEOPPDRAG
KURS og UNDERVISNING

 

Kontakt

Arngunn Timenes Bell
Strandebarmsvegen 245
5630 Strandebarm


Tlf: (+47) 975 15 256
arngunn@bellberge.no

Klikk her for å lesa CV