Silje Solvi

BILETKUNSTNAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Foto og tekstil.
 
​I verka mine reflekterer eg rundt tema som: tradisjoner, ritualer og arv. Tida er eit viktig element. Tida det tek å utføre eit handverk, noko som for oss i dag kan virke veldig fjernt. Eg kan ha ulike innfallsvinkler; ein detalj, eit spesielt lys eller noko taktilt i ein tekstil, teknikk.UTDANNING
2010          Etter- og videreutdanningskurs, silketrykk, Kunsthøgskolen i Bergen
2009          Etter- og videreutdanningskurs, maleri, Kunsthøgskolen i Bergen
2000 - 05   Kunsthøgskolen i Oslo, hovedfag MA, Oslo National Academy of the Arts
1997 - 98   Oslo Tegne- og maleskole
 

Galleri

Silje%20Solvi1BW

Oppdrag og sal

Silje Solvi stiller gjerne ut både separat
og i gruppeutstillingar.

 

Kontakt

Silje Solvi
Tømmervikvegen 10
 5627 Jondal

Tlf: (+47) 976 32 454
siljesolvi@hotmail.com
www.siljesolvi.no