Randi Sandven Skeie

BILETKUNSTNAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: maleri og foto.

TILBAKEBLIKK – REFLEKSJON – GJENKLANG
Eg ønskjer å fortelja historier der tolkinga ligg open, opp til observatøren.
Fellestrekk for produksjonen min, er form, rytme, linjene, historia, balanse og stemning. Hentar fram tradisjonane utan å verta nostalgisk- men meir for å reflektera, gje eit «nytt blikk», ei ny ramme, gjerne med eit overraskande element - eit brot i linjene.


Eg har djupe røter i Hardanger og er nok prega av det solide, landskapet, det nøkterne og usagde.
I fotoarbeida nyttar eg digitale verkemiddel for å gje eit anna uttrykk og får fram andre sider enn det konvensjonelle (det det vanlige auga ser). Eg prøver å skapa harmoni mellom gamle objekt og moderne material ved å forenkla tradisjonsrike former setja det inn i ein ny samanheng.


​UTDANNING
​1990 - 1993     Kunstskolen i Bergen

Galleri

Randi_Sandven_Skeie_port4

Kontakt

Randi Sandven Skeie
Mjølstølveien 1
5600 Norheimsund

 (+47) 905 99 123
randi.skeie@kvamnet.no