Reidun Horvei

Musikar

KUNSTNARLEG VERKSEMD: song og kveding

Reidun Horvei seier:  «Scenisk energi og konsentrasjon opptek meg.Den tekstlege bodskapen er sentral og utgangspunktet for mi verksemd. Musikken er eit naudsyn, ein grunnpilar i mitt tilvære»


Horvei har i ei årrekkje arbeidd som songar innan klassisk musikk, ny musikk, vise og folkemusikk. Ho har turnert i store deler av Noreg med program for Rikskonsertane og Hordaland fylkeskommune. Horvei har fleire gonger vorte engasjert ved Festspela i Bergen, Hardingtonar, Hardanger Musikkfest, Osafestivalen og KulturFjorden. I utlandet har ho turnert i Storbritannia, Belgia, Frankrike, Portugal, Italia, Polen, Bulgaria, USA, Island, Litauen, Tsjekkia, Jordan og Abu Dhabi. Sidan 1992 har ho vore tilsett som fylkesmusikar i Hordaland, og gjennomført fleire store produksjonar og publikasjonar innan kveding.

UTDANNING
1983 - 84  Bergen Musikkonservatorium: Vidareutdanning i vokal utdanning
1982 - 83  Bergen Musikkonservatorium: Faglærarutdanning i musikk.
1979 - 82  Bergen Musikkonservatorium: Instrumental-pedagogisk utdanning.
 
Læremeistarar / Professors
Diane Sævig, Bitta Østvold, Bodil Gümoes, Susanna Eken, Svein Bjørkøy,
Gunni Granberg, Kåre Bjørkøy
 

Galleri

Reidun_Horvei_port2-nett

Oppdrag

Konsertar
Opplesing
​Musikkformidling

 

Kontakt

Reidun Horvei

Tlf: (+47) 905 49 531
reidun.horvei@gmail.com