Torgeir Kinne Solsvik

Musikar

KUNSTNARLEG VERKSEMD:  Pianist og dirigering.

Torgeir Kinne Solsvik seier: Med utgangspunkt i klaverspelet tek eg fatt på mange ulike musikalske oppgåver. Rolla som pianist er jamt fordelt mellom solist, kammermusikar og akkompagnatør. I tillegg har dirigering og korarbeid fått ein stadig større plass i min musikalske kvardag. Det same gjeld orgelspelinga der eg får formidla musikk til alle livets fasar.  


Eg liker å tenkja ut eit prosjekt og gjennomføra alle ledd, både organisatorisk og musikalsk, fram til ferdig produkt/konsert. Samstundes tek eg gjerne oppdrag der eg kun er eit innslag i eit program eller aktør i ein produksjon. Som ei forlenging av musikaryrket har eg opparbeida eit lydstudio-og plateselskap. I tillegg tek eg òg pianostemmaroppdrag der det skulle vera behov.
Eg strever etter å levera kvalitet, men inspirasjonen ligg i å skapa noko positivt gjennom musikken. .

UTDANNING
2003-2005      Grad.dip. ved Conservatorium of music, University of Sydney
1999-2003      Cand.mag. ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Bergen 
 

Galleri

Torgeir Kinne Solsvik. Foto: Eric Clement

Oppdrag

Konsertar, både solokonsert og konsert
saman med andre musikarar.

 

Kontakt

Torgeir Kinne Solsvik
Breimyråsen 14
5600 Norheimsund

Tlf: (+47) 930 45 365
kinnepiano@mac.com
www.kinnepiano.no