1_HP_GalleriTrallala-SiljeSolvi

2006 - SOMMARUTSTILLING. Harding Puls i Galleri Trallala.

Norheimsund 16. juni – 9. september
 
Galleri Trallala inviterte biletkunstnarar og kunsthandverkarar i Harding Puls til å fylla galleriet deira i sommarmånadane. Sidan gallerirommet er lite og perioden var lang, delte me utstillinga i to bolkar.
Fyrste bolken opna under festivalhelga i Norheimsund. Andre bolken opna midt i finaste ferietida. Utstillingane var godt besøkte gjennom begge periodane.
 
Desse deltok på utstillinga:                                                                                 
Fyrste bolken  16. juni   - 27. juli
Silje Solvi                               -           foto
Ingunn van Etten                   -           maleri
Anna Stina Næss                   -           keramikk
Aud Bækkelund                     -           blanda teknikk
Johild Mæland                      -           maleri
 
Andre bolken  29. juli  - 9. september
Ingerid Jordal                        -           foto
Jorunn Haugse                      -           maleri
Bjørn Br. Pedersen                 -           skulpturell keramikk
Åse Berit S. Ulltang               -           maleri
Anne Hesvik Kartveit             -           dekor på tre