Knut Markhus

Forfattar og trubadur

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Skriveverksemd, song og kulturadministrasjon. 

Skriv kronikkar, artiklar, fagbøker, kåseri, songtekstar - og syng. Ambisjonen er enkel og grei: At det skal vera liv i språket, anten det handlar om det eine eller det andre.
 
LINK til musikkvideo           

LINK
til musikk på nett


UTDANNING
1989 - 96 Hovudfag i historie frå Universitetet i Bergen.
 

Galleri

Foto: Jarle H. Moe

Oppdrag

Skriv og skriv, på rim og ikkje på rim.
Syng og syng, helst i duoen Markhus&Lid.

Kontakt

Knut Markhus
Norheimsvegen 92
5600 Norheimsund

Tlf: (+47) 932 25 243
knut@trallala.no

LINK til musikkvideo

LINK til musikk på nett