Lars Korff Lofthus

BILETKUNSTNAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Primært på maleri, men arbeider også med andre uttrykk.

Lars Korff Lofthus sitt arbeid kan karakteriserast som ei pågåande undersøking
av høvet mellom identitet og stad, om individet sin posisjon i miljø der det både er framandgjort og heime. Element frå gardsoppvekst, urbanitet og skifta mellom desse er sentrale. Korff Lofthus går ofte i dialog med det norske landskapsmaleriet, med si eige skeive og hysteriske tilnærming.


Korff Lofthus har omfattande utstillingsaktivitet, bade i inn,- og utland.
I 2017 var han leiar i Den Nasjonale Jury for Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling. Lofthus er også universitetslektor ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, med fokus på maleri.


​UTDANNING
2009                Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet, MA
2007                Kunsthøgsolen i Bergen, avd. Kunstakademiet, BA
2006                Kongelige Danske Kunstakademi
2004                Nordiska Kunstskolan, Kokkola, Finland
2003                Universitetet i Bergen (UIB), Nyare Kunsthistorie

 

Galleri

Lars Korff Lofthus. Foto: Agurtxane Concellon

Oppdrag og sal 

Kontakt

Lars Korff Lofthus
5778 Lofthus

tlf: (+47) 901 75 287
post@larskorfflofthus.no
www.larskorfflofthus.no