Inger Elisabeth Aarvik

MUSIKAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Kyrkjemusikar. Kordireksjon, orgel, piano, trøorgel og foredrag.

KYRKJEMUSIKAR
Sidan 1992 har eg arbeidd som kyrkjemusikar i Ullensvang. Hovudfokuset mitt har vore barne- og ungdomskor og folkemusikk. Dei fleste prosjekta eg gjer er samarbeidsprosjekt, der forskjellig type kultur møtast og blandast i samspel. Eg har leia fleire større og mindre prosjekt både i og utanfor kyrkja. Mellom anna har eg sett opp fleire verk der barnekor, ungdomskor, solistar og musikarar jobbar saman


MANGFALD
Eg er oppteken av å samarbeida med folka som er her og visa fram mangfaldet av kulturen som leve i fjorden. Musikk frå mange tider vert spelt og sunge, i musikken lever mange tider samstundes.

IKKJE HEILT GRESK LENGER
Liturgien er pulsslaget i kyrkja. Eg har skrive artiklar og publikasjonar om dette, der fokuset er å læra born liturgien, kva det er og kvar den kjem frå.


​UTDANNING
2003-2005 Vidareutdanning i liturgikk, NTNU
1988-1992 Kyrkjemusikk kandidatstudium, Noregs musikkhøgskule
1988 Musikk mellomfag, Universitetet i Oslo
1987 Kristendom grunnfag, Menighetsfakultetet
1986 Musikk grunnfag, Staffeldtsgt, OsloGalleri

Inger Elisabeth Aarvik. Foto: Agurtxane Concellon

Kontakt

Inger Elisabeth Aarvik
5781 Lofthus

Tlf: (+47) 992 56 541
ingerelisabethaarvik@gmail.com