Iben A. Mansfeld

Biletkunstnar

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Tekstil, 3D-arbeid og Installasjon, Maleri, Video, Lyd og Performance.

«Jeg vil at andre skal få en opplevelse av det jeg føler, men og kunne sette det i et større samanheng og eventuelt se de strukturer og samfunnsproblem som ligger bak. Jeg utforsker temaer som maktstrukturer, kjønnsroller, kropp og psykisk helse. Arbeidene mine skal få folk til å føle et konstruktivt ubehag - et ubehag som eventuelt kan føre til nye perspektiver og engasje- ment hos folk.»UTDANNING 
2019 -         Studerer på Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) i Bergen


 

Galleri

IMG_2862

Oppdrag

Stiller ut separat- og i gruppeutstillingar.


 
 

Kontakt

Iben Amelie Mansfeld
5776 Nå / 5008 Bergen

Tlf: (+47) 986 43 247
post@mansfeld.no