Siri Øvsthus Kvalfoss

KUNSTHANDVERKAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Smykkekunst

Det er trangen til å skapa og utrykkja meg objektivt som driv meg. Tradisjonelt gullsmedarbeid gav meg ikkje nok utfordringar, eg valgte difor å gå på Alchimia C.J.S. i Firenze. Der vart det tradisjonelle lagt til sides og «alt var lov» i både materialvalg og teknikkar, kriteriet var at smykket skal væra mulig å bæra på kroppen. No jobbar eg med både tradisjonell og kontemporær smykkekunst, redesign av gamle ting og smykker som har ei djupare meining.UTDANNING
2006-08   Alchimia Contemporary Jewellery School, Firenze, Italia
2007-08   Manfred Bischoff
2006-07   Manuel Vilhena
1996-98   Bergen Yrkesskole, Gullsmed VK1 & 2, med bestått svennebrev
1995-96   Praksis på gullsmedverksted
1994-95   Voss Husflidskule, Tegning, form og farge

Galleri

Siri Kvalfoss: Foto: Ingerid Jordal

Oppdrag

Deltek gjerne på utstillingar

Kontakt

Siri Øvsthus Kvalfoss
Skjeggedalsveien 23B
5770 Tyssedal

Tlf: (+47) 948 46 978
sirismykkedesi@online.no
www.sirikvalfoss.com