Åse Teigland

MUSIKAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Hardingfele.
​Tekst kjem...


Tekst kjem

UTDANNING
1998-2000      Spelemannsskulen       Ole Bull Akademiet/Universitetet i Bergen
1996-1998      Allmennlærar               Høgskolen i Bergen
1994-1996      Folkemusikk                 Høgskulen i Telemark

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag

Konsertar.
Åse spelar solokonsertar og konsertar
saman med andre.
Ho tar og på seg anna musikkformidling.

 

Kontakt

Åse Teigland
Dortledhaugen 40
5239 Rådal

Tlf: (+47) 901 95 266 
aase.teigland@gmail.com