Møte med eiga maske
Inger-Kristine Riber, Reidun Horvei og Arild B. Nielsen. Fotograf: Jøran Mjelde

2024 - "Møte med eiga maske" Konsert inspirert av Lars Gunnar Polden sine kunstverk

Urframføring i konsertsalen i Kunsthuset Kabuso i Øystese 26. mai 2024
Konserten er også ein del av markeringa av Harding Puls 30 år.


Reidun Horvei mottok Harding Puls-stipendet for 2024 for å setje saman ein konsert inspirert av kunstnaren Lars Gunner Polden sitt sterke og rikhaldige kunstnarskap.
Polden bur og arbeider i Osa i Ulvik kommune og har vore medlem i Harding Puls frå starten av.

I konserten deltok:
Lars Gunnar Polden, biletkunstnar
Reidun Horvei, song og resitasjon
Arild B. Nielsen, trompet
Inger-Kristine Riber, pianist, komponist og tekstforfattar
Jøran Mjelde, filmfotograf
Ronny Skaar held eit miniforedrag om kunst som innleiing.
 
MØTE MED EIGA MASKE
-inspirert av Lars Gunnar Polden sine bilete og tekstar
Dette konsertprogrammet utforskar tema om personleg kamp, søken etter identitet, og mennesket sitt eksistensielle dilemma gjennom ei blanding av bilete, musikk og tekstar. Programmet startar med biletkunstnar deler tankar om livets kompleksitet og utfordringar, symbolisert ved ein floke av trådar som binder han. Med humor og alvor fortel «Møte med eiga maske» ei historie om indre kamp, sjølvoppdaging og forsøket på å finne fotfeste i ein verd full av motsetningar.
Gjennom personlege refleksjon, musikk, og lyriske uttrykk, navigerer programmet i landskapet mellom håp og håpløyse, søken etter ekthet i ei verd prega av ytre forventingar og indre tvil. Konflikten mellom det materielle og det spirituelle, samt individets søken etter ekte verdi og tilknyting, står sentralt. Programmet avsluttar med ei anerkjenning av livets uforutsigbarheit og dei val og vegar kvar person må ta, samtidig som det inviterer til refleksjon over felles menneskelege opplevingar og draumar.
 
Komponisten om verket
Inspirert av Lars Gunnar Polden, har eg freista skapa eit verk som speglar eit djupt engasjement for både det visuelle og det musikalske. Polden sine verk fungerer ikkje berre som estetisk inspirasjon, men også som ein katalysator for musikalsk nyskaping og utforsking. Dei opnar opp for eit flerdimensjonalt uttrykksrom der lyd og bilete ikkje berre sameksisterer, men aktivt samverkar for å skapa nye meningar og opplevingar.
Denne integrasjonen av det visuelle og det musikalske vert ytterlegare forsterka gjennom samarbeidet med Jøran Mjelde sine filmar som tilfører eit digitalt og dynamisk element til prosjektet. Denne tilnærminga gjer det mogleg å utforska nye former for narrativ og estetiske uttrykk, der måleria til Polden vert levande gjennom dei samspelande uttrykka og skapar ei rik og immersiv konsertoppleving.