-Frigjering- av Judith Elisabeth de Haan

2020 - VITALISERING av kunstløypa langs vegen til Mælen i Herand

Kunstløypa langs vegen ut til Mælen i Herand vart etablert i samband med prosjektet Mellom himmel og fjord. SJÅ! i 2014 - 2016. Dei fleste av kunstintstallasjonane står framleis like fint og Harding Puls valte  difor å vitalisere denne kunstløypa med nye verk. Takk til grunneigarane som var positive til nye kunstverk.
Takk til Hordaland fylkeskommune for økonomisk støtte.

Fire kunstnarar fekk oppdraget:

Aud Bækkelund
Judith Elisabeth de Haan
Guro Øverbye
Linda Lid.

Solfrid Aksnes fornya sitt verk.