2012%20GalleriVoss%20027kopi

2012 - Puls NETT no. Utstilling hjå Voss Kunstlag med opningskonsert.

Harding Puls vart invitert av Voss kunstlag til å setje saman ei utstilling hjå dei. 
Som so ofte ville me ha med ein av våre musikarar til ein opningskonsert.

Opningskonsert
Silje Hveem, på fløyte, held opningskonsert
saman med sin medmusikar Gjermund Fredheim på gitar.
 
Desse deltok på utstillinga:           
Ingerid Jordal
Aud Bækkelund
Simone Hooymans
Wim van den Toorn
Els Geelen
Felieke van der Leest
Silje Solvi
Ingunn van Etten
Anne Hesvik
Kristi Skintveit
Åsne Digranes
Audun Storaas