Svein Nå

BILETKUNSTNAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Svein Nå sin teknikk og materiale er biletveven.

​Eg prøver å spela på lag med tekstilen sitt utrykk og innordnar meg teknikken og handverket i det materialet eg arbeider med. Biletvevnadane mine er bygd opp over tradisjon, klare former og tema.

- Ljos og mørke, tid og rom. Inntrykk. Oppleving. -UTANNING
Sjølvlært som biletvevar

Galleri

Svein Nå. Foto: Agurtxane Concellon

Kontakt

Svein Nå
5776 Nå

Tlf: (+47) 464 78 263
kari.svein@kinsarvik.net