Anne Gullbjørg Digranes

Filmskapar og forfattar

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Lyrikar, dramatiker og filmmanusforfattar. Foto og regi på kortfilmar og dokumentarar.

Anne Gullbjørg har utgitt, fått oppført og produsert dikt, skodespel og filmmanus i Norge og Sverige. Ho har hatt foto og regi på dokumentar for riksdekkande tv, også seld til utlandet. Ho har elles arbeidd som scene- og ljosteknikar og dramaturg ved ulike norske teaterscener, vore føreslesar og tilretteleggar ved ulike dramatiker- og filmmanusseminar,  arbeidd som reporter ved lokal-tv, førelesar og konsulent for film- og videoproduksjon, og medverka i ulike kunstprosjekt med andre kunstnarar. 


Eigar og administrator av: 
NETTSIDA www.filmlocationhardanger.no


UTDANNING
1989       Fjernsynsproduksjon, Universitetet i Bergen.
1975-78  Dramatikerlina og filmdramaturgi, Dramatiska Institutet, Stockholm.
1972       Teatervitenskap, Universitetet i Bergen.
 

Galleri

Anne Gullbjørg Digranes. Foto: Agurtxane Concellon

Kontakt

Anne Gullbjørg Digranes
Hans Hauges gate 42
5033 Bergen

Tlf: (+47) 930 56 696
annegullbjorg@gmail.com

www.filmlocationhardanger.no