Åsne Valland Nordli

MUSIKAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Åsne Valland Nordli er songar og kvedar...
Tekst kjem...


Tekst kjem...

UTDANNING / LÆREMEISTRAR
Kveding har ho lært av Steffen Eide og Margreta Oppheim. Bare 15 år gamal begynte ho sjølv å undervise
ved Ole Bull Akademiet på Voss, og hun har seinare halde ei rekke kurs i kveding og religiøse folketonar.

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag


 

Kontakt

Åsne Valland Nordi
Grimerud veien 91
2312 Ottestad

Tlf: (+47) 452 40 577
vallandnordli@yahoo.no
www.vallandnordli.no
NETTSIDE