Åsne Digranes

Fotograf

KUNSTNARLEG VERKSEMD: kunstfoto

Eg teiknar med lys. Kameraet er ein fast følgjesvein. Auga ser skuggar, former, menneske og landskap. Eg vert på vandringa mi inspirert til å lage bilde.
Kameraet er eit middel til målet.UTDANNING
Kunsthistorie hovudfag og historie mellomfag frå Universitetet i Bergen
Statsvitenskap grunnfag og nordisk mellomfag frå Universitetet i Oslo
Fotograflinjen, Oslo yrkesskole

Galleri

gj-siktig-boks

Kontakt

Åsne Digranes
Øvre Kråkenes 240
5152 Bønes

Tlf: (+47) 468 14 665
asnedigr@broadpark.no