2023%20STYRET

Nytt styre i Harding Puls

Det nye styret i Harding Puls vart vald på Årsmøtet i Ålvik 11. mars 2023.

Leiar: Inger-Kristine Riber (attvalt)
Nestleiar: Ingerid Jordal (ikkje på val)
Styremedlem: Silje Solvi (attvalt)
Arild B. Nielsen (ny)
Judith E. de Haan (ikkje på val)

Vara: Reidun Horvei (attvald)
Vara: Åse Berit S. Ulltang (ny)
Vara: Tord Torpe (ikkje på val)

24.05.2023