Fjord%20Pianorama-aktuelt-utstilling%5B39611%5D

Om utstillingane i Fjord PIANORAMA

Opplev piano i ny drakt både inne og ute i sommar
24. juni – 21. august 2022

Galleri N. Bergslien i Eidfjord

Ope kvar dag kl. 11 - 17 heile sommaren

Utsmykka piano, installasjon, video, tingingsverk og SPEL PIANO.

Kunstnarar har utsmykka åtte utstilte piano og gjeve dei ei ny drakt. Ein video viser forfallet av eit piano plassert ute i Eidfjord i eit år. Lydopptak frå det same pianoet har vorte til tingingsverket Arvesylv, og vert avspelt kvar heile time i utstillinga i opningstida.

Restane av det same pianoet er forvandla til ein installasjon ute.

Ute i to drivhus vert det plassert utsmykka piano som to kunstnarar i samarbeid med born frå Hardanger står for. Desse pianoa er til fri bruk for publikum. Eit drivhus står utanfor galleri Bergslien og eit står utanfor Eidfjord Fjell og Fjord Hotel.

Kunstnarane er:

Aud Bækkelund -utsmykka piano

Linda Lid -utsmykka piano

Johild Mæland -utsmykka piano

Anne Hesvik -utsmykka piano

Guro Øverbye -utsmykka piano

Judith Elisabeth De Haan -utsmykka piano

Åse Berit Skeie Ulltang -utsmykka piano

Else Karin Tysse Bysheim -utsmykka piano

Wenche Kvalstad Eckhoff - installasjon ute

Ingerid Jordal - video

Inger Kristine Riber & Ragnhild T Haugland - tingingsverk

Johild Mæland - samarbeid med born

Kwestan Jamal Bawan - samarbeid med bornFjord Pianorama er inspirert av kunstnaren Luke Jerram sitt konsept Play Me, I´m Yours Street Piano artwork: www.streetpianos.com


Fjord Pianorama er støtta av:

Eidfjord kommune

Norsk Kulturråd

Vestland fylke

Hardanger Kulturfond

Sparebanken Vest


 
12.06.2022