leilighet_fasade

Utlysing: kunstnarbustad i Berlin

Søk innan 12. oktober!
No er det høve å søkja Hardanger Berlin-leiligheita for opphald i 2021. Søknadsfristen er 12. oktober. Les meir på nettsidene til Hardanger kunstlag.
11.09.2020