Torunn Ystaas

Forfattar og dramatikar

KUNSTNARLEG VERKSEMD: skriv romanar og drama.
Tekst kjem...


Tekst kjem ...

UTDANNING
Ho er cand.philol. frå universitetet i Bergen
og ho har studert regi ved New York University.

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag

Torunn Ystaas tar på seg
opplesing frå eigne bøker.

 

Kontakt

Torunn Ystaas
Ystås
5736 Granvin

Tlf: (+47) 911 10 937
tystaa@online.no
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no


 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no