Odveig Klyve

Forfattar, gjendiktar og filmskapar

KUNSTNARLEG VERKSEMD: lyrikk, barnebøker og film
Tekste kjem...


Tekst kjem...

UTDANNING
Dramatikkutdanning i regi av  NBU, NBI og Dramatikkens hus 
Skrivekunstakademiet i Bergen.
Massemedia og film,  Rogaland Distriktshøgkole.
Sosiallinja, Sosialhøgskolen Stavanger.
 

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag

 OK

 

Kontakt

Odveig Klyve
Jasminveien 5
4022 Stavanger

Tlf: (+47) 907 47 609
odveigklyve@gmail.com
www.odveigklyve.no
NETTSIDE

 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no


 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no