Merethe Gauden

Drama

KUNSTNARLEG VERKSEMD: Forteljeteater  og opplesing.
Tekst kjem...


Tekst kjem...

UTDANNING
2001         Barn, Unge og Medier ; Høgskulen i Bergen.
1983/84    Lunds Teaterskola för Myt- och Sagogestaltning.
1979-83   Teatervitenskap, Litteratur og Visuell kommunikasjon; UIB.
                 Musikk/Teaterlinja ved Romerike Folkehøgskule
                 Diverse teater-/drama-og litteraturformidlingskurs
 

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag

Merethe tar på seg opplesingsoppdrag,
og ho lagar forteljeteater for born og vaksne.

 

Kontakt

Merethe Gauden
Hardangerfjordvegen 260
5600 Norheimsund

Tlf: (+47) 924 38 942
merethe@gauden.no
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no


 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no