Åsne Digranes

Fotograf

KUNSTNARLEG VERKSEMD: kunstfoto
Tekst kjem...


Tekst kjem...

UTDANNING
Kunsthistorie hovudfag og historie mellomfag frå Universitetet i Bergen
Statsvitenskap grunnfag og nordisk mellomfag frå Universitetet i Oslo
Fotograflinjen, Oslo yrkesskole

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag

ÅD


 

Kontakt

Åsne Digranes
Øvre Kråkenes 240
5152 Bønes

Tlf: (+47) 468 14 665
asnedigr@broadpark.no
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no


 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no