Aud Bækkelund

BILETKUNSTNAR

KUNSTNARLEG VERKSEMD. Objekt - installasjonar - tekstil
Tekst kjemTekst kjem

UTDANNING 
1984 – 89 Kunsthøgskolen i Bergen, hovedfag 

Galleri

gj-siktig-boks

Oppdrag

UTSMYKKING og UTSTILLINGAR
Aud Bækkelund tar på seg utsmykkingsopdrag. Ho har tidlegare hatt oppdrag på ... flyplass og i Ulvik..
Aud er ein flittig utstillar og har jamnleg seperatutsilling og er gjerne med i gruppeutstillingar. 
 

Kontakt

Aud Bækkelund
                        Øvre Sundsvik 4  
 5600 Norheimsund  
        
Tlf: (+47) 971 60 590
audbae@gmail.com
 www.audbaekkelund.no
NETTSIDE
 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no


 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no