oddart 2018-program

Planlegginga av kunstfestivalen ODDArT 30. august - 1. september 2018 i Odda er i gang.

I tre dagar skal det myldra av kunstuttrykk i butikkvindauge, i tome lokaler, på uteområdet i sentrum av industribyen Odda. Det vert og pop-opp konsertar og kunstverkstader, filmvisning for born med mykje meir.
12.03.2018
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no


 
Harding Puls   -   post@hardingpuls.no