Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Åse Berit Skeie Ulltang
Røtingavegen 116
5216 Lepsøy
tlf 56309925
mobil 46821860


Salsgalleri
CV

Biletunstnar. Eg jobbar med måleri, collage og installasjon.


I arbeidsprosessen er eg oppteken av det uforutsigbare som oppstår. Det er sjølve drivkrafta i arbeidet mitt. Eg jobbar alltid i seriar og arbeider på fleire måleri parallelt. Eg er oppteken av å vera nær, opne opp og sanse for å kunne ta imot alt det som blir gitt meg ..."