Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Anne Hesvik
Rosenlund
5641 Fusa
tlf 56581009
mobil 47236713


Salsgalleri

Kunsthandverkar. Anne arbeider med dekormåling på tre. Ho måler på både to-dimensjonale flater og skulpturelle gjendstandar.


”Arbeidet som kunstnar byggjer på dei klassiske malingstradisjonane.
Inspirert av dei gamle europeiske og norske meistrane, arbeider eg som kolorist,
der fargar er tonar, ornamentikken den tause tale, og kjærleik for tradisjonar er det bærande i mitt formspråk.”