Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Jorunn Hanto-Haugse
Djønno
5734 Vallavik
mobil 90077166


Nettside
CV
Serieskapar, illustratør og biletkunstnar. Eg arbeider med teikneseriar, illustrasjon og akryl på lerret.

I tillegg til det klassiske stripeformatet teiknar eg også heilsideseriar og fleirsideseriar. Eg hentar inspirasjon frå mitt eige liv, andre teikneseriar og den generelle kvardagen rundt meg. Som ein av få i Noreg lagar eg seriane mine på nynorsk. Eg jobbar som regel heildigitalt, men nyttar også tradisjonelle reiskapar der det høver.

Eg tek óg på meg oppdrag innan illustrasjon. Eg har mellom anna levert illustrasjonar til Utdanningsdirektoratet, Nynorsksenteret, Megafon og VG, og har laga framsider for fagbladet Utdanning og bladet "Nynorskopplæring - teikneseriespesial".